محصولات بخش دستگاه آب شیرین کن صنعتی

لیست محصولات

 • دستگاه آب شیرین کن صنعتی ، دریایی، کشاورزی،شرب
  دستگاه آب شیرین کن صنعتی ، دریایی، کشاورزی،شرب
  مشاهده محصول
 • آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی، دریایی،مرغداری به ظرفیت 600مترمکعب درشبانه روز
  آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی، دریایی،مرغداری به ظرفیت 600مترمکعب درشبانه روز
  مشاهده محصول
 • آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی، دریایی و مرغداری به ظرفیت 300 مترمکعب درشبانه روز
  آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی، دریایی و مرغداری به ظرفیت 300 مترمکعب درشبانه روز
  مشاهده محصول